Mental träning


Vi har behandlingsrum där du kan få behandling eller rehabträning. Vid behov tag kontakt med nedanstående personer.

Mental träning Magnus Eliasson, psykolog - 070-580 99 13 - www.mftsverige.com